ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา(ด่วนที่สุด)
 นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษากับคณะ
และดำเนินการตามขั้นตอน โดยด่วน!!
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2563
2.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาปีการศึกษา 2563 ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา(ด่วนมาก)
 นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบ สามารถติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2563
3.ประชาสัมพันธ์การยืนยันการเข้าสอบ TOEIC(ด่วนมาก)
 ให้นักศึกษาชั่นปีที่ 4 รับเข้าปี 2560 และเทียบโอนปี 2561 - 2562 ยืนยันการเข้าสอบ TOEIC โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์นี้
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2563
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244