ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-27 ธันวาคม 2566
  เริ่มเปิดระบบในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.
ประเภท
- ปริญญาเอก (รอบ 2)
- ปริญญาโท (รอบ 2)
- TCAS Portfolio2
- รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.)
- หลักสูตรภาคสมทบ (รอบ 2)
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2566
 2.การสอบคัดเลือก
 กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นรูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)
ประเภท
- ปริญญาเอก (รอบ 1)
- ปริญญาโท (รอบ 1)
- TCAS Portfolio1
- รับตรง 1 (วุฒิ ปวช./ปวส.)
- หลักสูตรภาคสมทบ (รอบ 1)

หมายเหตุ ตรวจสอบสถานที่สอบอีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่เว็บไซต์ https://admission.rmutk.ac.th
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2566
 3.คู่มือการเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 4.การเพิ่มชื่อสถานศึกษา
 กรณีที่ไม่พบชื่อสถานศึกษาของผู้สมัครในระบบ ให้ส่งชื่อสถานศึกษา และที่อยู่ของสถานศึกษามาที่อีเมล admissions@mail.rmutk.ac.th จากนั้นรอการเพิ่มชื่อสถานศึกษาในระบบภายในวันและเวลาทำการ อ่านเพิ่มเติม
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 5.การชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
  เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน และรอตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้สมัครและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ ตามกำหนดการในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 6.ติดต่อสอบถามผ่านช่องทางอีเมล
 admissions@mail.rmutk.ac.th
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123