ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.คู่มือการเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 2.การเพิ่มชื่อสถานศึกษา
 กรณีที่ไม่พบชื่อสถานศึกษาของผู้สมัครในระบบ ให้ส่งชื่อสถานศึกษา และที่อยู่ของสถานศึกษามาที่อีเมล admissions@mail.rmutk.ac.th จากนั้นรอการเพิ่มชื่อสถานศึกษาในระบบภายในวันและเวลาทำการ อ่านเพิ่มเติม
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 3.การชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
  เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน และรอตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้สมัครและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ ตามกำหนดการในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 4.ช่องทางการติดต่อ
  Email :admissions@mail.rmutk.ac.th

TikTok : เด็กราชมงคลกรุงเทพ

facebook
ระดับปริญญาตรี :
รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาโท/ปริญญาเอก
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2567
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123